Kompetenceudviklende

SUPERVISION

kompetenceudviklende supervision logo

HVAD ER KOMPETENCEUDVIKLENDE SUPERVISION?

Kompetenceudviklende supervision er en ny tilgang til supervision, der skærper medarbejdernes fokus på kerneopgaven og organisationens strategi.

Kompetenceudviklende supervision hviler på tre principper:

  • Supervision er et læringsrum, hvor medarbejderne tilegner sig kompetencer til at løfte kerneopgaven

  • Supervisionen er et rum, hvor organisationens strategi omsættes til konkret praksis og ledelsesopgaven understøttes

  • I supervisionen skal borgerperspektivet medtænkes i alt hvad vi foretager os

 

Ved at klikke på nedenstående links kan du læse to artikler publiceret i tidsskriftet ”Social udvikling”. Den første artikel beskriver principperne i kompetenceudviklende supervision. I den anden artikel beskriver jeg et kompetenceudviklende supervisionsforløb, og viser hvad det kan bidrage til i praksis.

 

SAMARBEJDSPARTNERE UDTALER

"Mit samarbejde med Jon begyndte, da jeg startede i nyt job, hvor jeg overtog ledelsen af flere små boenheder for udviklingshæmmede.

Det blev hurtigt tydeligt for mig, at jeg havde brug for hjælp til at sætte fokus på og arbejde med problematikker såsom; understøttelse af medarbejdernes brug af refleksion og læring ind i det pædagogiske arbejde bl.a. ved hjælp af dokumentation. Borgernes selv- og medbestemmelse samt ikke mindst muligheden for at ”rykke tættere på” som leder.

Igennem samtaler fik Jon hurtigt sporet sig ind på hvad det helt præcist var jeg havde brug for og sammen fik vi planlagt de respektive forløb.

Forløb hvor Jon med stor kompetence har formået at arbejde med den konkrete

målsætning, samtidig med, at han har medvirket til at skabe et ”ståsted” for min ledelse.

Forløb hvor Jon har holdt fokus på målet, og bevaret en tro på ”at det nok skulle lykkedes”, når jeg tvivlede.

Mit samarbejde med Jon har været utrolig givtigt, både for de respektive personalegrupper, men også i forhold til min udvikling som leder og jeg giver ham med glæde mine varmeste anbefalinger."

Majbritt Hansen 
Souschef og områdeleder i Høje Tåstrups kommunes social- og handicapcenter - Leder af boenheder for borgere med udviklingshæmning
 
 

OM FIRMAET

Kompetenceudviklende supervision drives af Jon Vilshammer. Jon er uddannet psykolog, og har gennem en årrække arbejdet med supervision inden for social og handicap området.

 

Han arbejder her ud over med team og organisationsudvikling, og har flere års erfaring i behandling af skizofreni og andre alvorlige sindslidelser. Han er pt i gang med at implemetere Kompetenceudviklende supervision i flere kommuner. 

Jon Vilshammer

SUPERVISIONS CV

2011 - 2014 

2012

2013 -2014

2013

2013 - 2014

2014 - 2015 

2014 - 2015 

2015 

2014 - 2015 

2014 - 2017 

2014 -

2015 -

2015 -

2015 - 2017

2015 - 2017

2015 - 

2016 - 2017

2017 - 

2017 

2019 -

2019 -

2019 -

2020 -

2020 -

2020 -

Ringergården (Socialpsykiatrisk botilbud i Københavns kommune)

Rødovre Børnehus

Teknisk Skole Frederiksberg (KTS)

REVA Center Næstved

Aktivitetshus og samværstilbuddet Brumbassen i Glostrup

Frederiksberg støttekontaktpersons teams

Opsøgende hjemløse team på Frederiksberg

Hjemmeplejen i Albertslund kommune

Støttekontakt persons team Ballerup

Støttekontakt persons team i Albertslund kommune

Aktivitets og samværstilbuddet Poppelhuset (Albertslund kommune)

Pilekrogen (Socialpsykiatrisk botilbud i Gentofte kommune)

Parkvænget (Socialpsykiatrisk botilbud i Glostrup kommune)

Bostøtte team i Rudersdal Kommune

Støtte kontaktpersons team i Rudersdal Kommune

Støtte kontaktpersons teams Høje Taastrup kommune

Medarbejdere på beskyttede værksteder Solsortevej (Høje Taastrup Kommune)

Medarbejdere på det socialpsykiatriske bomiljø Møllergården (Høje Taastrup kommune)

Underviser team på brobygningsforløb (SOPU)

Medarbejdere på boenhed for udviklingshæmmede Pile allé (Høje Taastrup kommune)

Boenhed for udviklingshæmmede ”Stationsvej” (Høje Taastrup kommune)

Bofællesskab for udviklingshæmmede ”Taastrup torv” (Høje Taastrup kommune)

Støttecenteret (udekørende team i Høje Taastrup kommune)

Sønderby torv (boenhed for autister og udviklingshæmmede i Høje Taastrup kommune)

Fristedet (aktivitetstilbud for autister og udviklinshæmmede i Høje Taastrup kommune)

 
 

KONTAKT

Hvis du er interesseret i at høre mere om kompetenceudviklende supervision, og hvad jeg kan tilbyde din organisation, kan du kontakte mig på tlf: 27207617 eller mail@kompetenceudviklendesupervision.dk

Smartphone kommunikation