top of page

Kompetenceudviklende

SUPERVISION

Velkommen til min hjemmeside. Jeg hedder Jon Vilshammer, og jeg er supervisor og organisationspsykolog. Min ekspertise ligger i at skabe udvikling gennem supervision, lederudvikling, samt team- og organisationsudvikling.


Min baggrund som medarbejder og konsulent inden for social- og handicapområdet har givet mig dyb respekt for den indsats, som ledere og medarbejdere yder dagligt for at sikre borgerne den rette hjælp. Jeg er overbevist om, at nøglen til at opretholde høj kvalitet i dette arbejde, samt at forebygge udbrændthed og omsorgstræthed, ligger i kontinuerlig udvikling af kompetencer og samarbejdsrelationer.


Som supervisor og organisationspsykolog arbejder jeg målrettet med at understøtte denne udvikling gennem kompetenceudviklingsforløb, supervision, samt ved at facilitere udvikling i teams, for ledere og hele organisationer. Jeg fokuserer altid på det centrale i vores arbejde – at gøre en forskel for dem, vi er her for at hjælpe.

DSC_8574 copy.jpg

På min hjemmeside finder du en række artikler, hvor jeg deler mine tanker og metoder inden for kompetenceudvikling og supervision. Her kan du få indblik i, hvordan jeg arbejder og tænker omkring arbejdet med kerneopgaven.


Er du nysgerrig efter at vide mere om, hvordan jeg kan bidrage til jeres faglige udvikling, forbedre teamsamarbejde og øge trivslen på jeres arbejdsplads er du velkommen til at kontakte mig. 

introduktion

SUPERVISANDERNE SIGER

”Du er en empatisk, retningsgivende og udviklingsorienteret supervisor.

 

Du har været utrolig kompetent til at få os alle med ombord den forandring det selvfølgelig har været at gå fra sagssupervision til kompetenceudviklende supervision.

 

Vi ved jo alle hvor svært det kan være at få et kæmpe skib til at skifte retning, især hvis der er modstrøm og nogle fra besætningen padler imod. Men det lykkedes for dig til UG.

 

Tak for din tid i Det Udekørende Team”

Pernille J. Mikkelsen 
Socialpædagog i paragraf 85 tilbud, Høje Tåstrup kommune

LEDERNE SIGER

"Jon har formået at berige og udvikle vores måde at være i et supervisionsrum på. Fra at supervision kun var et rum for medarbejderne til et rum, hvor ledelsen også havde sin berettigelse. Jon kan få folk til at føle sig trygge nok til at afprøve nye måder at se praksis på.


I de 6 år, Jon har været vores supervisor, har supervisionsformen udviklet sig fra kun at være sagssupervision til også at være kompetenceudviklende for alle deltagere.

 

Det har han gjort ved at veksle imellem at inddrage undervisning og teori koblet på de sager, som vi bød ind med. Samtidig med at vi, som deltagere, har arbejdet med vores egne læringsmål. Blevet klogere på os selv og hvordan vi med små skridt kan justere vores tilgang, så det åbner op for andre muligheder, for de borgere, som vi arbejder sammen med.


Jeg kan absolut anbefale Jon til dem, som har et ønske om at rykke sin arbejdsplads til et helt nyt level."

Nina Borum Nielsen 
leder af paragraf 82 tilbud
UDTAELSER

SUPERVISIONS CV

2011 - 2014

2012

2013 - 2014

2013 

2013 - 2014

2014 - 2015

2014 - 2015

2015

2014 - 2015

2014 - 2017

2014 -

2015 - 2023

2015 - 2020

2015 - 2017

2015 - 2017

2015 - 2021

2016 - 2021

2016 - 2017

2017 -

2017 -

2017 -

2017 -

2017 - 2023

2020 - 2023

2019

2022

2022

2022

2022 -

2022 - 2023 

2022 - 2023 

2022 -

2022 -

2022 -

2023 -

2023 -

2023 -

Ringergården (Socialpsykiatrisk botilbud i Københavns kommune) 

Rødovre Børnehus

Teknisk Skole Frederiksberg (KTS)

REVA Center Næstved

Aktivitetshus og samværstilbuddet Brumbassen i Glostrup 

Frederiksberg støttekontaktpersons teams 

Opsøgende hjemløse team på Frederiksberg 

Hjemmeplejen i Albertslund kommune 

Støttekontakt persons team Ballerup 

Støttekontakt persons team i Albertslund kommune 

Aktivitets og samværstilbuddet Klubben (Albertslund kommune) 

Pilekrogen (Socialpsykiatrisk botilbud i Gentofte kommune) 

Parkvænget (Socialpsykiatrisk botilbud i Glostrup kommune) 

Bostøtte team i Rudersdal Kommune 

Støtte kontaktpersons team i Rudersdal Kommune 

Støtte kontaktpersons teams Høje Taastrup kommune 

Paragraf 82 tilbud Høje Tåstrup Kommune  

Medarbejdere på beskyttede værksteder Solgården (Høje Taastrup Kommune) 

Medarbejdere på det socialpsykiatriske bomiljø Møllergården (Høje Taastrup kommune) 

Underviser team på brobygningsforløb (SOPU) 

Medarbejdere på boenhed for udviklingshæmmede Pile allé (Høje Taastrup kommune) 

Boenhed for udviklingshæmmede ”Stationsvej” (Høje Taastrup kommune) 

Bofællesskab for udviklingshæmmede ”Taastrup torv” (Høje Taastrup kommune) 

Støttecenteret (udekørende team i Høje Taastrup kommune) 

Hvide og Gule hus (socialpsykiatrisk bosted, Gentofte kommune)

Syvstjernevænge (Bosted for borgere med psykisk funktionsnedsættelse, Furesø kommune) 

Langkærgård (Bosted for borgere med udviklingshæmning, Furesø kommune)

Svanepunktet (Bosted for borgere med udviklingshæmning, Furesø kommune)

Paragraf 82 Bostøtte team Furesø kommune

Fritidscenter Tingbjerg

Kilden (STU og bomiljø for unge med autismediagnoser)

Bakkeskolen (specialskole for børn med autisme)

Medarbejdere i boligsociale indsatser (Vallensbæk kommune)

Boligerne ved Grønningen (Bosted for voksne med autisme, Gentofte kommune)

Johannes Hages Hus (Socialpsykiatrisk bosted, Nivå)

Kasperskolen (specialskole for børn med autisme)

Paragraf 85 Bostøtte team Furesø kommune

CV

2018 - nu 

2016 - 2018 

Selvstændig (fuldtid)

Klinisk psykolog på Parkvænget (bocenter for borgere med skizofreni og andre alvorlige psykiske lidelser) (deltid)

Selvstændig (deltid)

2015

2015 - 2016

2012 - 2014

Autoriseret af Psykolognævnet

Selvstændig (fuldtid)

Underviser og klinisk psykolog på Psykiatrifonden (deltid)

Selvstændig (deltid)

2012

Cand. psych. fra Københavns universitet

EFTERUDDANNELSES CV

2006

2009

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015 - 2016

2016

2018

2018

2018

2019

2019 -2021

2021

2022

2023

2023

Praksisorienteret kursus i narrativ terapi (v. Maria Appeldorn Sjø mfl.)

Kursus i Narrativ praksis (v. Helene Grau)

Kursus i ACT (v. Rikke Kjelgaard)

Kursus i systemisk terapi (v. Jacob Mosgaard)

Kursus i Løsningsfokuseret terapi (v. Jacob Cornett)

Kursus i Løsningsfokuseret terapi (Harry Kormann, Sverige)

Instruktøruddannelse i Psykisk førstehjælp (v. Betty Kitchener, Australien)

1-årig supervisor uddannelse for psykologer – supervision i et systemisk, narrativt og eksistentielt perspektiv (Inpraxis)

Supervisionsseminar i narrativ supervision (v. Amanda Redstone, Storbritanien)

Masterclass i systemisk og dialogisk terapi med fokus på emotioner (v. Paolo Bertrando, Italien)

2-årig efteruddannelse i systemisk og narrativ terapi for psykologer (Inpraxis)

Kursus i Responsbaseret terapi (v. Alan Wad, Canada)

”Psykologen som konsulent” – kursus i psykologfaglig organisationskonsultation (V. Vibe Strøier)

1-årig supervisoruddannelse for psykologer – specialistuddannelse i supervision (V. Benedicte Schilling, Vibe Strøier, Peter Robert (Belgien), Rolf Sundet (Norge))

Efteruddannelse i Eksistentiel og fænomenologisk terapi for psykologer (v. Vibe Strøier)

”Med organisationen i fokus” - specialistkursus i organisationspsykologi (v. Vibe Strøier og Lone Willer)

Design og Drive – 2 årig specialistuddannelse i organisationspsykologi (v. Strøer og Bryld erhverspsykologer)

Kursus i ”Organisational design” (v. Børge Obel, Zeal aps.)

Kursus i tilknytningsinformeret psykoterapi (V. Sara Daniel)

Specialistkursus ”Med gruppen i fokus” (V. Impaq)

Certificering i DiSC

SUPERVISIONS CV
KONTAKT

KONTAKT

Hvis du er interesseret i at høre mere om kompetenceudviklende supervision, og hvad jeg kan tilbyde din organisation, kan du kontakte mig på tlf: 27207617 eller mail@kompetenceudviklendesupervision.dk

bottom of page