top of page

Kompetenceudviklende

SUPERVISION

Mit navn er Jon Vilshammer. Jeg er supervisor og organisationspsykolog, og har en skarp profil inden for tværfaglig supervision og supervision af ledere.

 

Når jeg superviserer, er målet at understøtte kompetenceudvikling hos mine supervisander, så de klædes bedst muligt på til at løfte kerneopgaven. Dette står i modsætning til traditionel "sagssupervision", hvor fokus er på håndtering af enkeltsager, men hvor der sjældent finder reel faglig udvikling sted.

 

Jeg har derfor udviklet en tilgang til supervision jeg kalder ”Kompetenceudviklende Supervision”. Her arbejder jeg dels med videreudvikling af supervisandernes faglig viden og kunnen sideløbende med, at de arbejder med sig selv som (fag)personer, så de støttes i at ”professionalisere det personlige”.

FAGLIG UDVIKLING

For at understøtte supervisandernes faglige udvikling, er det min erfaring, at der ud over refleksion over egen praksis, også er nødt til at finde en videns-tilførsel sted.

 

I Kompetenceudviklende Supervision veksler jeg derfor mellem faglige oplæg, træningsøvelser og faglig refleksion, men altid med udgangspunkt i konkrete problematikker. Det afgørende er, at det der arbejdes med i supervisionen forankres i praksis. Jeg har derfor gennem årene specialiseret mig i, at ”oversætte” metoder, teorier og faglig viden, så det bliver anvendelige inden for den praksis mine supervisander skal bruge den i.

 

Målet er at hjælpe supervisanderne til at håndtere konkrete problematikker, sideløbende med, at de udvikler kompetencer der kan bruges bredt i deres faglige arbejde med at løfte kerneopgaven.

PROFESSIONALISERING AF DET PERSONLIGE

Udover at arbejde med den faglige udvikling, forudsætter kompetenceudvikling at man bringer den personlige dimension i spil. Når vi arbejder med at hjælpe andre mennesker, hvad enten det er som leder eller medarbejder, kan vi ikke undgå at tage ting med ind i arbejdet, som hører vores personlige og private sfære til. Det skal vi ikke skamme os over, for det er en uundgåelig del af det at være et menneske, der arbejder med at hjælpe andre mennesker. Men vi skal lære at få øje på det, så vi kan ”professionalisere det personlige”.

I supervisionen arbejder jeg derfor med at hjælpe mine supervisander med at få øje på deres ”ømme punkter” og ”blinde pletter”, som kan virke forstyrrende ind på løsningen af kerneopgaven, og i sidste ende kan føre til udbrændthed og omsorgstræthed. Ved at få øje på hvordan det personlige og private spiller ind i arbejdet, kan man lære at vende det til en force - og derigennem styrke sine kompetencer til at løfte kerneopgaven og passe på sig selv i arbejdet.

Udover supervision arbejder jeg med teamudvikling, konflikthåndtering og strategiimplementering. Den røde tråd i mit arbejde med denne type opgaver er, lige som mit fokus i supervision, at gøre det muligt at sætte kerneopgaven i fokus, til gavn for de borgere organisationen er sat i verden for at hjælpe.

Hvis ovenstående har fanget din interesse, kan du nedenfor finde link til to artikler, jeg har udgivet om Kompetenceudviklende Supervision. Du er også velkommen til at kontakte mig for at høre mere, om hvad jeg kan tilbyde dig og din organisation.

introduktion

SUPERVISANDERNE SIGER

”Du er en empatisk, retningsgivende og udviklingsorienteret supervisor.

 

Du har været utrolig kompetent til at få os alle med ombord den forandring det selvfølgelig har været at gå fra sagssupervision til kompetenceudviklende supervision.

 

Vi ved jo alle hvor svært det kan være at få et kæmpe skib til at skifte retning, især hvis der er modstrøm og nogle fra besætningen padler imod. Men det lykkedes for dig til UG.

 

Tak for din tid i Det Udekørende Team”

Pernille J. Mikkelsen 
Socialpædagog i paragraf 85 tilbud, Høje Tåstrup kommune

LEDERNE SIGER

"Jon har formået at berige og udvikle vores måde at være i et supervisionsrum på. Fra at supervision kun var et rum for medarbejderne til et rum, hvor ledelsen også havde sin berettigelse. Jon kan få folk til at føle sig trygge nok til at afprøve nye måder at se praksis på.


I de 6 år, Jon har været vores supervisor, har supervisionsformen udviklet sig fra kun at være sagssupervision til også at være kompetenceudviklende for alle deltagere.

 

Det har han gjort ved at veksle imellem at inddrage undervisning og teori koblet på de sager, som vi bød ind med. Samtidig med at vi, som deltagere, har arbejdet med vores egne læringsmål. Blevet klogere på os selv og hvordan vi med små skridt kan justere vores tilgang, så det åbner op for andre muligheder, for de borgere, som vi arbejder sammen med.


Jeg kan absolut anbefale Jon til dem, som har et ønske om at rykke sin arbejdsplads til et helt nyt level."

Nina Borum Nielsen 
leder af paragraf 82 tilbud
UDTAELSER
OM FIMAET

OM MIG

Gennem mine år som medarbejder og konsulent inden for social- og handicap området, er jeg til stadighed blevet imponeret over det engagement og den passion ledere og medarbejdere yder for at sikre disse udsatte borgere får den bedst mulige hjælp. Men for at være i stand til dette, er det min overbevisning, at de har brug for kontinuerligt at vedligeholde og videreudvikle deres kompetencer. Dels fordi et løbende fokus på kompetenceudvikling er forudsætningen for, at medarbejdere og ledere kan blive ved med at yde høj kvalitet i deres arbejde; dernæst fordi vedligeholdelse af et højt kompetenceniveau er med til at forebygge udbrændthed og omsorgstræthed. Begge disse elementer har jeg et ønske om at bidrage til.

Nedenfor kan du se hvilke steder jeg har superviseret

samt læse mit cv, og hvilke efteruddannelser jeg har taget.

Jeg er uddannet psykolog (cand. psych.) fra Københavns universitet i 2012 og autoriseret af psykolognævnet i 2015. Min passion for supervision udspringer af et ønske om, at støtte de mennesker der hjælper de mest udsatte borgere i landet til at udvikle deres faglige ballast.

Jon Vilshammer

SUPERVISIONS CV

2011 - 2014

2012

2013 - 2014

2013 

2013 - 2014

2014 - 2015

2014 - 2015

2015

2014 - 2015

2014 - 2017

2014

2015

2015 - 2020

2015 - 2017

2015 - 2017

2015 - 2021

2016 - 2021

2016 - 2017

2017

2017

2019

2019

2019

2020

2017

2019

2019

2019

2020

Ringergården (Socialpsykiatrisk botilbud i Københavns kommune) 

Rødovre Børnehus

Teknisk Skole Frederiksberg (KTS)

REVA Center Næstved

Aktivitetshus og samværstilbuddet Brumbassen i Glostrup 

Frederiksberg støttekontaktpersons teams 

Opsøgende hjemløse team på Frederiksberg 

Hjemmeplejen i Albertslund kommune 

Støttekontakt persons team Ballerup 

Støttekontakt persons team i Albertslund kommune 

Aktivitets og samværstilbuddet Klubben (Albertslund kommune) 

Pilekrogen (Socialpsykiatrisk botilbud i Gentofte kommune) 

Parkvænget (Socialpsykiatrisk botilbud i Glostrup kommune) 

Bostøtte team i Rudersdal Kommune 

Støtte kontaktpersons team i Rudersdal Kommune 

Støtte kontaktpersons teams Høje Taastrup kommune 

Paragraf 82 tilbud Høje Tåstrup Kommune  

Medarbejdere på beskyttede værksteder Solgården (Høje Taastrup Kommune) 

Medarbejdere på det socialpsykiatriske bomiljø Møllergården (Høje Taastrup kommune) 

Underviser team på brobygningsforløb (SOPU) 

Medarbejdere på boenhed for udviklingshæmmede Pile allé (Høje Taastrup kommune) 

Boenhed for udviklingshæmmede ”Stationsvej” (Høje Taastrup kommune) 

Bofællesskab for udviklingshæmmede ”Taastrup torv” (Høje Taastrup kommune) 

Støttecenteret (udekørende team i Høje Taastrup kommune) 

Underviser team på brobygningsforløb (SOPU) 

Medarbejdere på boenhed for udviklingshæmmede Pile allé (Høje Taastrup kommune) 

Boenhed for udviklingshæmmede ”Stationsvej” (Høje Taastrup kommune) 

Bofællesskab for udviklingshæmmede ”Taastrup torv” (Høje Taastrup kommune) 

Støttecenteret (udekørende team i Høje Taastrup kommune) 

CV

2012

2012 - 2014

Cand. psych. fra Københavns universitet

Underviser og klinisk psykolog på Psykiatrifonden (deltid)

Selvstændig (deltid)

2015 - 2016

2015

2016 - 2018 

Selvstændig (fuldtid)

Autoriseret af Psykolognævnet

Klinisk psykolog på Parkvænget (bocenter for borgere med skizofreni og andre alvorlige psykiske lidelser) (deltid)

Selvstændig (deltid)

2018 - nu 

Selvstændig (fuldtid)

EFTERUDDANNELSES CV

2006

2009

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015 - 2016

2016

2018

2018

2018

2019

2019 -2021

2021

Praksisorienteret kursus i narrativ terapi (v. Maria Appeldorn Sjø mfl.)

Kursus i Narrativ praksis (v. Helene Grau)

Kursus i ACT (v. Rikke Kjelgaard)

Kursus i systemisk terapi (v. Jacob Mosgaard)

Kursus i Løsningsfokuseret terapi (v. Jacob Cornett)

Kursus i Løsningsfokuseret terapi (Harry Kormann, Sverige)

Instruktøruddannelse i Psykisk førstehjælp (v. Betty Kitchener, Australien)

1-årig supervisor uddannelse for psykologer – supervision i et systemisk, narrativt og eksistentielt perspektiv (Inpraxis)

Supervisionsseminar i narrativ supervision (v. Amanda Redstone, Storbritanien)

Masterclass i systemisk og dialogisk terapi med fokus på emotioner (v. Paolo Bertrando, Italien)

2-årig efteruddannelse i systemisk og narrativ terapi for psykologer (Inpraxis)

Kursus i Responsbaseret terapi (v. Alan Wad, Canada)

”Psykologen som konsulent” – kursus i psykologfaglig organisationskonsultation (V. Vibe Strøier)

1-årig supervisoruddannelse for psykologer – specialistuddannelse i supervision (V. Benedicte Schilling, Vibe Strøier, Peter Robert (Belgien), Rolf Sundet (Norge))

Efteruddannelse i Eksistentiel og fænomenologisk terapi for psykologer (v. Vibe Strøier)

”Med organisationen i fokus” - specialistkursus i organisationspsykologi (v. Vibe Strøier og Lone Willer)

Design og Drive – 2 årig specialistuddannelse i organisationspsykologi (v. Strøer og Bryld erhverspsykologer)

Kursus i ”Organisational design” (v. Børge Obel, Zeal aps.)

SUPERVISIONS CV
KONTAKT

KONTAKT

Hvis du er interesseret i at høre mere om kompetenceudviklende supervision, og hvad jeg kan tilbyde din organisation, kan du kontakte mig på tlf: 27207617 eller mail@kompetenceudviklendesupervision.dk

bottom of page